Informace pro veřejné zadavatele

Aktuality z oblasti veřejného zadávání

Výroční zpráva CEJIZA, s.r.o. za rok 2014

14. 07. 2015 Rada Jihomoravského kraje vzala svým usnesením č. 6994/15/R106 ze dne 18.6.2015 na vědomí výroční zprávu společnosti CEJIZA, s.r.o. za rok 2014.

Zpráva o činnosti společnosti CEJIZA, s.r.o. za...

11. 05. 2015 Zastupitelstvo JMK ji vzalo na svém 18. zasedání konaném dne 30. 4. 2015 svým usnesením č. 1693/15/Z18 na vědomí. 

Všechny aktuality