Informace pro veřejné zadavatele

Aktuality z oblasti veřejného zadávání

Zpráva o činnosti společnosti CEJIZA, s.r.o. za...

11. 05. 2015 Zastupitelstvo JMK ji vzalo na svém 18. zasedání konaném dne 30. 4. 2015 svým usnesením č. 1693/15/Z18 na vědomí. 

Plán práce CEJIZA, s.r.o. na rok 2015

19. 12. 2014 Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 59...

Všechny aktuality