CEJIZA připravuje centrální tendr

CEJIZA připravuje centrální tendr na zdravotnická lůžka pro Jihomoravský kraj

CEJIZA připravuje centrální tendr na zdravotnická lůžka pro Jihomoravský kraj