CEJIZA, s.r.o. prezentovala své zkušenosti na odborné konferenci

Ve dnech 29. – 30. 5. 2014 se konala v Brně na Mendlově univerzitě odborná konference „Veřejné zakázky a PPP projekty – projednání technické novely účinné v roce 2014 a implementace nové generace zadávacích směrnic EU“ se zaměřením na první praktické zkušenosti s aplikací technické novely, na novou generaci zadávacích směrnic v EU, centralizované zadávání a elektronické zadávání. 

Výstupy konference byly publikovány ve sborníku, který byl rovněž předán zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, jakožto ústřednímu orgánu státní správy odpovědnému za legislativu v této oblasti k možnému využití při rozhodování o tom, jak zlepšit zadávací praxi a zpřehlednit (zefektivnit) legislativu. Konference byla určena pro akademické pracovníky a pro odborníky z praxe, kteří se zabývají oblastí veřejných zakázek a oblastí PPP projektů. V rámci této konference vystoupil také předseda dozorčí rady společnosti CEJIZA, s.r.o. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. s příspěvkem téma „Řádný hospodář a veřejné zakázky na úrovni samospráv (stavební veřejné zakázky a další). Příklady z Jihomoravského kraje a organizace centralizovaného zadávání CEJIZA.“ Celý text příspěvku naleznete v připojeném dokumentu.

Prispevek_ke_Konferenci_verejnych_zakazek.pdf Příspěvek ke Konferenci veřejných zakazek.pdf (373,84 KB)