Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu

Realizaci centrálního nákupu elektrické energie pro a zemního plynu pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem a další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem na období od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014 formou zadání centrálním zadavatelem prostřednictvím společnosti CEJIZA, s.r.o. schválila Rada Jihomoravského kraje dle ust. § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na 5. schůzi konané dne 20. 12. 2012. 

Veřejná zakázka na nákup elektrické energie byla zadávána pro 226 příspěvkových organizací Jihomoravského kraje s celkovým počtem 613 odběrných míst, z toho:

Odběrná místa kategorie VN:                                     60

Odběrná místa kategorie NN - měření C:             507

Odběrná místa kategorie NN - měření B:               46

 

Veřejná zakázka na nákup zemního plynu byla zadávána pro 212 příspěvkových organizací Jihomoravského kraje s celkovým počtem 449 odběrných míst, z toho:

Odběrná místa kategorie VO:                                       5

Odběrná místa kategorie SO:                                      74

Odběrná místa kategorie MO:                                  370

 

 Vyhodnocení obou veřejných zakázek je uvedeno v příloze.

Vyhodnocení_veřejných_zakázek_na_dodávky_EE_a_ZP.pdf Vyhodnocení_veřejných_zakázek_na_dodávky_EE_a_ZP.pdf (645,31 KB)