Centrální nákup PC, monitorů, notebooků a tiskáren 2016

Pro 10 příspěvkových organizací JMK poskytujících sociální péči, nakoupila CEJIZA, s.r.o.  v září 2016 celkem 31 ks počítačů, 23 ks  monitorů, 12 ks notebooků a 9 ks tiskáren v několika typech. Centrálním nákupem se veřejnou zakázkou malého rozsahu podařilo ušetřit více než 200 tis. Kč, což představovalo 25  %. Požadované komodity budou dodány společností C SYSTEM CZ a.s.  Na základě tohoto úspěšného nákupu plánuje CEJIZA, s.r.o. v roce 2017 veřejnou zakázku opět realizovat, tentokrát i pro školská zařízení JMK.