Centrálním nákupem zemního plynu ušetřila...

Více jak 16 miliónů korun ušetřila společnost CEJIZA centrálním nákupem elektrické energie pro období od července 2015  do  června 2016. Už potřetí byl nákup této komodity úspěšně realizován prostřednictvím elektronické aukce. Vysoutěžená cena činí 605,-- Kč/MWh. Při předpokládané roční spotřebě zemního plynu 167 598,045 MWh bude činit celková úspora oproti stávající ceně zemního plynu 16 039 132,90 Kč bez DPH za dobu plnění veřejné zakázky, tj. 13,66%. Využitím elektronické aukce jako nástroje pro hodnocení nabídek v zadávacím řízení bylo dosaženo maximálních úspor při vynakládání veřejných prostředků v závislosti na možnosti uchazečů předkládat nové hodnoty nabídkových cen, a to zcela transparentním způsobem. Veřejná zakázka na nákup zemního plynu byla zadána pro 209 příspěvkových organizací Jihomoravského kraje s celkovým počtem 437 odběrných míst.