Elektronizace veřejných zakázek

CEJIZA, s.r.o. se zúčastnila  4. ročníku odborné konference „Elektronizace veřejných zakázek“ , kde mohla porovnat své již půlroční zkušenosti s povinnou elektronizací veřejných zakázek. Od 18.4.2017 zadáváme centrální veřejné zakázky plně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a můžeme tak již teď konstatovat přínos elektronizace ve snížení administrativní zátěže  a zkrácení procesu zadávacího řízení. Dodavatelé se již na tuto elektronickou povinnost plně adaptovali  a vítají tak možnost podávat nabídky  a komunikovat non-stop se snížením finančních nákladů za poštovné.