Nákup elektrické energie a zemního plynu

Dne 4.9.2017 zahájila společnost CEJIZA, s.r.o. veřejnou zakázku s názvem "Centrální dodávka zemního plynu pro Jihomoravský kraj a pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem na rok 2018" a veřejnou zakázku s názvem "Centrální dodávka zemního plynu pro Jihomoravský kraj a pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem na rok 2018" Předmětem plnění těchto veřejných zakázek budou průběžné dodávky zemního plynu do odběrných míst Jihomoravského kraje a příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem, případně dalších právnických osob zřizovaných Jihomoravským krajem, a poskytování distribuce zemního plynu a systémových služeb v těchto odběrných místech a poskytování dalších plnění a dodávky elektřiny do odběrných míst Jihomoravského kraje a příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem, případně dalších právnických osob zřizovaných Jihomoravským krajem, a poskytování distribuce elektřiny a systémových služeb v těchto odběrných místech a poskytování dalších plnění. Jako základní hodnotící kritérium u komodity zemní plyn byla zvolena nejnižší nabídková cena, která bude stanovena na základě účastníky nabídnuté ceny za 1 MWh zemního plynu. Cena zemního plynu bude stejná pro všechny kategorie odběrných míst. Jako základní hodnotící kritérium u komodity elektrická energie byla zvolena nejnižší nabídková cena, která bude stanovena na základě účastníky nabídnuté ceny za 1 MWh elektrické energie. Cena elektrické energie bude stejná pro všechny kategorie odběrných míst. Pro dosažení nejnižší nabídkové ceny bude u obou komodit využit institut elektronické aukce. Další podrobnější informace jsou k dispozici na profilu zadavatele: https://ezak.cejiza.cz/