Nákup zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno byl opět úspěšný

Společnost CEJIZA, s.r.o. nakoupila zemní plyn pro Jihomoravský kraj a jeho 206 příspěvkových organizací na období 1. 7. 2016 – 31. 12. 2017 na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno a to formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Předmětem veřejné zakázky byla dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr nad 630 MWh v předpokládaném množství za období dodávky 153 338 MWh a pro odběr do 630 MWh v předpokládaném množství za období dodávky 62 471 MWh.

Burzovní kontrakt na nákup zemního plynu byl realizován dne 24. 5. 2016. Obchodování probíhalo elektronicky aukčním systémem. Pro odběr ZP nad 630 MWh (tzv. velkoodběr) byla vysoutěžena cena zemního plynu 410 Kč / MWh a pro odběr ZP do 630 MWh (tzv. maloodběr) byla vysoutěžena cena 414 Kč / MWh. Vítězným dodavatelem se stala v obou případech společnost  E.ON Energie, a.s.

V porovnání se stávající cenou platnou do 30. 6. 2016 ve výši 605 Kč / MWh činí úspora v případě velkoodběru 32,23 % a při předpokládaném objemu 153 338 MWh představuje částku 29 900 973,- Kč, u maloodběru činí vypočtená úspora při předpokládaná spotřebě 62 471 MWh 31,57 %, což představuje částku 11 931 883,- Kč. Celkem se tedy nákupem na ČMKBK podařilo dosáhnout úspory oproti stávajícímu stavu ve výši 41 832 857,- Kč.


Pro společnost CEJIZA, s.r.o. to nebyl první nákup na ČMKBK. Poprvé to bylo na konci roku 2015, kdy na základě rozhodnutí Rady Jihomoravského kraje nakoupila elektrickou energii pro Jihomoravský kraj a jeho 219 příspěvkových organizací na rok 2016.

Veřejná zakázka s názvem „Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2016“ byla rozdělena na 2 části. První část představovala dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí s ročním objemem 17 366,57 MWh a druhá část dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí s ročním objemem 27 851,53 MWh.

Burzovní kontrakt na nákup silové elektřiny byl realizován dne 3. 12. 2015. Obchodování probíhalo elektronicky aukčním systémem. Pro napěťovou hladinu nízkého napětí i vysokého napětí byla vysoutěžena shodná cena silové elektřiny 865 Kč / MWh.  Vítězným dodavatelem pro obě napěťové hladiny se stal E.ON Energie, a.s.

V porovnání s cenou platnou do 31. 12. 2015 ve výši 949 Kč / MWh činí úspora 8,85 %. Při předpokládaném ročním objemu 45 218,10 MWh představuje předpokládaná úspora 3 798 320 Kč.