Plán práce CEJIZA, s.r.o. na rok 2013

Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 132 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve věci Jihomoravského kraje jako jediného společníka obchodní společnosti CEJIZA, s. r. o. se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 602 00, IČ 283 53 242 schválila Usnesením č. 215/12/R4 plán práce společnosti CEJIZA, s.r.o. na rok 2013.

Plánované centrální veřejné zakázky, týkající se všech organizací, naleznete Katalog_2013.pdf v příloze (75,61 KB).