Plán práce CEJIZA, s.r.o. na rok 2016

Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 59 odst. 2 a § 61 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve věci Jihomoravského kraje jako jediného společníka společnosti CEJIZA, s.r.o., se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ 28353242, schválila dne 3.12.2015 usnesením č. 8227/15/R126 plán práce společnosti CEJIZA, s.r.o. – Katalog na rok 2016.   Plánované centrální veřejné zakázky naleznete v příloze.

Plan_prace_katalog_2016.pdf Plan_prace_katalog_2016.pdf (31,82 KB)