Příprava veřejné zakázky na pečovatelská lůžka

V návaznosti na požadavek příspěvkových organizací Jihomoravského kraje v oblasti sociálních služeb na dodávku pečovatelských lůžek a  matrací,  připravuje  CEJIZA, s.r.o. , centrální veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení. V současnosti probíhá příprava finální zadávací dokumentace veřejné zakázky spolu s odsouhlasením technických  specifikací. Předpoklad zahájení je v 1Q. 2013.