Úspěšná centrální veřejná zakázka na dodávky kancelářského papíru pro rok 2016/2017

V návaznosti na ukončení plnění stávající centrální veřejné zakázky v červnu 2016, připravila CEJIZA, s.r.o. výběrové řízení pro nákup kancelářského papíru na další období - opět ve 2 částech VZ – s a bez  požadavku na náhradní plnění ze strany pověřujících zadavatelů. Velký zájem ze strany dodavatelů se konkurenčně promítnul do realizovaných elektronických aukcí, ze kterých vzešly velmi příznivé ceny pro celkem 13 typů nejpoužívanějších druhů kancelářského papíru. Nejnižší celkovou cenu papíru nabídla pro obě části veřejné zakázky společnost FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., u které budou příspěvkové organizace JMK nakupovat levnější kancelářský papír až do června 2017.