Výroční zpráva CEJIZA, s.r.o. za rok 2014

Rada Jihomoravského kraje vzala svým usnesením č. 6994/15/R106 ze dne 18.6.2015 na vědomí výroční zprávu společnosti CEJIZA, s.r.o. za rok 2014.

Vyrocni_zprava_2014_a_prehled_uspor.pdf Vyrocni_zprava_2014_a_prehled_uspor.pdf (4,65 MB)