Zahájení veřejných zakázek na centrální dodávky energií

CEJIZA, s.r.o. zahájila dne 24.1.2013  uveřejněním ve věstníku veřejných zakázek nadlimitní veřejné zakázky na centrální dodávky energií - „Centrální dodávka zemního plynu pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem“ a „Centrální dodávka elektrické energie pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem“. Odůvodnění obou veřejných zakázek a jejich účelnosti naleznete v příloze, podrobnější informace na profilu zadavatele https://ezak.cejiza.cz.

Přílohy: