Zpráva o činnosti společnosti CEJIZA, s.r.o. za rok 2011

Na základě Usnesení 11430/12/R156 ze 156. schůze RJMK konané dne 22.3.2012, Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti CEJIZA, s. r. o. za rok 2011.

Příloha: