Zpráva o činnosti společnosti CEJIZA, s.r.o. za rok 2012

Na základě Usnesení 880/13/R14 ze 14. schůze RJMK konané dne 21. 3. 2013, Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti CEJIZA, s. r. o. za rok 2012. Zastupitelstvo JMK ji vzalo na svém 5. zasedání konaném dne 25.4.2013 svým usnesením č. 400/13/Z 5 na vědomí.

Zpráva_o_činnosti_2012.pdf Zpráva_o_činnosti_2012.pdf (1,90 MB)