Zpráva o činnosti společnosti CEJIZA, s.r.o. za rok 2014

Zastupitelstvo JMK ji vzalo na svém 18. zasedání konaném dne 30. 4. 2015 svým usnesením č. 1693/15/Z18 na vědomí. 

Na základě Usnesení č. 6131/15/R94 z 94. schůze RJMK konané dne 12. 3. 2015, Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1  zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu Jihomoravského kraje
v souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vzít na vědomí Zprávu o činnosti společnosti CEJIZA, s. r. o. za rok 2014.