CEJIZA, s.r.o. / Údolní 532/76, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

CENTRÁLNÍ JIHOMORAVSKÝ ZADAVATEL ... pro Vás s Vámi ...

 

 

UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ DOHODY NA NÁKUP DEZINFEKČNÍCH PŘIPRAVKŮ PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE


Na základě plánu práce začala CEJIZA v druhé polovině roku 2021 připravovat zadávací dokumentaci centrální veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody na dodávky dezinfekčních přípravků pro zdravotnická zařízení a zařízení poskytující služby sociální péče Jihomoravského kraje, kterých bylo v součtu 36. Vzhledem k velké odborné náročnosti zakázky byla o spolupráci požádána Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, která se podílela na specifikaci předmětu zakázky.

Uprostřed náročného pandemického období stálo před centrálním zadavatelem několik výzev, jak zadávací podmínky veřejné zakázky nastavit, a to zejména ve vztahu k určení předpokládaného objemu dodávek, stanovení předpokládané hodnoty a v neposlední řadě s ohledem na turbulentnímu globální nárůst cen.

Další nemalou výzvou pro centrálního zadavatele bylo, aby v době, kdy se dodavatelé neochotně přijímají dlouhodobé závazky s fixovanou cenou svého zboží, byla i přes stávající situaci zakázka zajímavá a umožnila případnému vybranému dodavateli reagovat na vývoj cen na trhu. Centrální zadavatel proto v obchodních podmínkách precizoval inflační a měnovou doložku. Po zdolání nestandardních překážek, které nastavila nejen covidová situace, centrální zadavatel na konci roku 2021 vyhlásil zadávací řízení na uzavření rámcové dohody s názvem „Dezinfekční přípravky pro zdravotnická zařízení a zařízení poskytující služby sociální péče Jihomoravského kraje 2022–2024“. Rámcová dohoda s vybraným dodavatelem byla uzavřena dne 21. 2. 2022.

AKTUALITY
archiv aktualit

 

NAKONEC JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ…
Po několikaměsíčním čekání, které bylo spojeno s mnoha neúspěšnými aukcemi, do kterých se nepřihlásil žádný z dodavatelů, se nám podařilo realizovat centralizovaná zadávací řízení na dodávky elektřiny i zemního plynu na rok 2023 ... pokračování

Společnost CEJIZA, s.r.o. byla oslovena zadavatelem – Střední škola technická a gastronomická Blansko o spolupráci spočívající v přípravě a administrací veřejné zakázky „Víceúčelové venkovní hřiště – výstavba“ ... pokračování

Krajská společnost CEJIZA, s.r.o. uspořádala dne 2. 6. 2022 pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha mezikrajské pracovní setkání s názvem „Nákup energií u kulatého stolu“ ... pokračování

Rekonstrukce památník Mohyla míru zadavatel – Muzeum Brněnska, příspěvková organizace se na spol. CEJIZA, s.r.o. obrátil se žádostí o spolupráci při přípravě a administraci zadávacího řízení na veřejnou zakázku ... pokračování

Na základě plánu práce začala CEJIZA v druhé polovině roku 2021 připravovat zadávací dokumentaci centrální veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody na dodávky dezinfekčních přípravků ... pokračování

Dodavatelem zemního plynu pro Jihomoravský kraj ... pokračování

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Údolní 532/76, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163