CEJIZA, s.r.o. /Jaselská 205

/25, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

CENTRÁLNÍ JIHOMORAVSKÝ ZADAVATEL ... pro Vás s Vámi ...

 

 

CEJIZA se stala členem Unie komunitní energetiky!

 

Společnost CEJIZA s hrdostí oznamuje, že se stala členem Unie komunitní energetiky (UKEN). Toto členství nám umožní aktivně se podílet na tvorbě legislativy a dotačních programů v oblasti komunitní energetiky a společně s ostatními členy UKEN prosazovat zájmu komunit a malých producentů energie. Členskou základnu tvoří zástupci samospráv a místních akčních skupin, firmy a profesní sdružení, asociace z oblasti energetiky, životního prostředí, či stavitelství.

Unie komunitní energetiky je zájmovou skupinou sdružující odborníky s širokým spektrem znalostí a zkušeností v oblasti komunitní energetiky. Jejím cílem je podporovat rozvoj komunitní energetiky v České republice a chránit zájmy komunit a malých producentů energie.

Členství v UKEN nám přinese řadu benefitů, včetně:

  • zapojení do pracovních skupin a aktivní participace na jejich výstupech
  • pravidelné informační servisy o dění v komunitní energetice
  • účast na čtvrtletních informačních setkáních
  • propagace v materiálech UKEN
  • přístup k odborným materiálům a publikacím
  • možnost marketingového partnerství na akcích UKEN
  • zapojení do online diskusního fóra

Věříme, že členství v UKEN nám pomůže posílit naše aktivity v oblasti komunitní energetiky a přispět k rozvoji decentralizovaného a udržitelného energetického systému v České republice.

AKTUALITY
archiv aktualit

 

CEJIZA se stala členem Unie komunitní energetiky!  Společnost CEJIZA s hrdostí oznamuje, že se stala členem Unie komunitní energetiky (UKEN). ... pokračování

CEJIZA se účastnila setkání energetických agentur a krajů Společnost Cejiza se účastnila na významném setkání, které spojilo zástupce jednotlivých krajů a energetických agentur pod názvem Energetická platforma krajů ČR (EPK ČR). ... pokračování

Společnost CEJIZA dosáhla významného úspěchu v oblasti energetického managementu, a to díky úspěšné implementaci softwaru EMA+ od společnosti TescoSW ... pokračování

CEJIZA se stala hrdým členem Solární asociace. Solární asociace sdružuje více než 600 institucí, firem a jednotlivců angažovaných ve fotovoltaice a je tak v této oblasti největší profesní organizací ... pokračování

Nová kotelna pro Památník Mohyla míru. Po poslední úspěšné spolupráci s Muzeem Brněnska, příspěvkovou organizací, byla CEJIZA znovu zadavatelem oslovena s žádostí o pomoc při administraci dalšího řízení. ... pokračování

Obliba dynamických nákupních systémů stoupá.  Dynamické nákupní systémy, tedy zkráceně „DNS“ představují nejflexibilnější zadávací postup, který zadavatelům umožňuje nákup obecně běžně dostupného a často potřebného sortimentu ... pokračování

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163