CEJIZA, s.r.o. /Jaselská 205

/25, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

 

PLÁN PRÁCE

Plán práce na jednotlivé roky připravuje CEJIZA, s.r.o. tak, aby se v něm promítly potřeby Jihomoravského kraje i jednotlivých příspěvkových organizací. Následně společnost předkládá plán práce na nadcházející kalendářní rok ke schválení Radě Jihomoravského kraje.

Plán práce, schválený Radou Jihomoravského kraje je závazný nejen pro společnost CEJIZA, s.r.o., nýbrž i pro příspěvkové organizace. Ty mají povinnost pořizovat komodity uvedené v oddíle I. Centrální veřejné zakázky prostřednictvím centralizovaných zadávacích řízení.

Příspěvkovým organizacím Jihomoravského kraje je doporučeno pravidelně sledovat plán práce společnosti CEJIZA z důvodu zjištění, zda veřejná zakázka, kterou organizace připravuje, splňuje podmínky pro zadání centrálním zadavatelem.

Plán práce 2024 

Plán práce 2023 

 

 

 

 

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163