CEJIZA, s.r.o. /Jaselská 205

/25, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

ADMINISTRACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

 

Od roku 2019 rozšířila CEJIZA svou činnost o administraci zadávacích řízení veřejných zakázek pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským kraje. Co můžeme v této oblasti nabídnout?

  • poskytnutí úvodní konzultace, kdy se zadavatelem prodiskutujeme možnosti zadání předmětné veřejné zakázky
  • zpracování zadávací dokumentace, zejména obecných zadávacích podmínek a předlohy smlouvy; vycházíme přitom z požadavků a technických podkladů, které nám poskytne zadavatel
  • provedení administrace zadávacího řízení, kdy zadávací řízení zahájíme, poskytneme zadavateli podporu v průběhu lhůty pro podání nabídek, např. při prohlídkách místa plnění, připravíme otevírání nabídek, jejich posouzení i hodnocení; zpracujeme podklady pro jednotlivá rozhodnutí zadavatele i další potřebné dokumenty o průběhu zadávacího řízení

Činnost při administraci zadávacích řízení veřejných zakázek je příspěvkovým organizacím Jihomoravského kraje poskytována bezplatně.

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163