CEJIZA, s.r.o. /Jaselská 205

/25, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Zadávání veřejných zakázek je v ČR upraveno zejména zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o jeden z hlavních nástrojů, který má sloužit k zajištění co nejefektivnějšího použití veřejných prostředků.

Zadávací proces je však složitý po stránce formální i procesní. Jihomoravský kraj proto již v roce 2009 rozhodl, že část činností při zadávání veřejných zakázek svěří odbornému subjektu – společnosti CEJIZA.

CEJIZA vykonává činnost centrálního zadavatele veřejných zakázek pro Jihomoravský kraj a právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem. Také působí jako administrátor veřejných zakázek zadávaných jednotlivými příspěvkovými organizacemi a rovněž poskytuje příspěvkovým organizacím metodickou podporu v oblasti veřejných zakázek.

Společnost CEJIZA využívá při zadávání centrálních veřejných zakázek elektronický nástroj E-ZAK:

 

AKTUALITY

11.03.2024 / Nová kotelna pro Památník Mohyla míru

11.03.2024 / Obliba dynamických nákupních systémů stoupá

07.08.2023 / Dynamický nákupní systém na dodávky ICT vybavení 2021-2023

31.07.2023 / Rekonstrukce lůžkového odd. B i odd. C následné péče

15.12.2022 / Dodávky elektrické energie a zemního plynu na rok 2023

02.11.2022 / Víceúčelové venkovní hřiště – výstavba

27.04.2022 / Památník Mohyla míru – rekonstrukce

02.03.2022 / Uzavření rámcové dohody na nákup dezinfekčních přípravků pro zdravotnická zařízení a zařízení poskytující služby sociální péče

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163