CEJIZA, s.r.o. /Jaselská 205

/25, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

CENTRÁLNÍ JIHOMORAVSKÝ ZADAVATEL ... pro Vás s Vámi ...

 

 

Dodávky elektrické energie a zemního plynu na rok 2023

 

NAKONEC JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ…

Po několikaměsíčním čekání, které bylo spojeno s mnoha neúspěšnými aukcemi, do kterých se nepřihlásil žádný z dodavatelů, se společnosti CEJIZA, s.r.o. podařilo realizovat centralizovaná zadávací řízení na dodávky elektřiny i zemního plynu na rok 2023 pro Jihomoravský kraj a právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem, a to formou aukce na energetické burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s.

Novým dodavatelem elektřiny v hladině vysokého napětí bude společnost ČEZ ESCO, a.s. Postupnou fixací ceny s násobícím koeficientem ve výši 1,208 byla dosažena výsledná cena za 1 MWh 9 867,707 Kč bez DPH.

V hladině nízkého napětí bude dodavatelem společnost TEDOM energie s.r.o. Výsledné ceny budou v průběhu roku 2023 určovány jako spotové s přičítacím koeficientem ve výši 248,90 Kč/MWh.

Dodavatelem zemního plynu v kategorii velkoodběr i maloodběr bude ČEZ ESCO, a.s. a výsledné ceny budou určovány jako spotové s přičítacím koeficientem ve výši 280 Kč/MWh.

Na Jihomoravský kraj právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem se v roce 2023 vztahuje nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení ceny elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, které mimo jiné určuje výši maximálních cen elektřiny a zemního plynu.

Maximální cena za dodávku 1 MWh elektřiny činí 5 000 Kč bez DPH a za 1 MWh zemního plynu 2 500 Kč bez DPH. Zastropování ceny vztahuje na všechna odběrná místa elektřiny a zemního plynu Jihomoravského kraje i krajských příspěvkových organizací.

Vzhledem k zastropovaným cenám vzrostou Jihomoravskému kraji finanční náklady na elektřinu oproti roku 2022 o cca 90 mil. Kč vč. DPH a na zemní plyn o cca 199 mil. Kč vč. DPH.

AKTUALITY
archiv aktualit

 

Krajská společnost CEJIZA, s.r.o. uspořádala dne 9. 11. 2023 již druhé mezikrajské pracovní setkání s názvem „Energie u kulatého stolu“. Akce se konala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha. ... pokračování

V roce 2021 společnost CEJIZA s.r.o. zavedla „Dynamický nákupní systém na dodávky ICT vybavení 2021-2023“ s předpokládanou hodnotou 30 mil.  Kč bez DPH, která byla v průběhu trvání DNS navýšena na celkových 55 mil. Kč bez DPH. ... pokračování

Dne 29. 6. 2023 Nemocnice Letovice, příspěvková organizace za účasti hejtmana Jihomoravského kraje slavnostně otevřela nově zrekonstruované prostory budovy. O slavnostním otevření opravených oddělení informoval i web Jihomoravského kraje      ... pokračování

NAKONEC JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ…
Po několikaměsíčním čekání, které bylo spojeno s mnoha neúspěšnými aukcemi, do kterých se nepřihlásil žádný z dodavatelů, se nám podařilo realizovat centralizovaná zadávací řízení na dodávky elektřiny i zemního plynu na rok 2023 ... pokračování

Společnost CEJIZA, s.r.o. byla oslovena zadavatelem – Střední škola technická a gastronomická Blansko o spolupráci spočívající v přípravě a administrací veřejné zakázky „Víceúčelové venkovní hřiště – výstavba“ ... pokračování

Rekonstrukce památník Mohyla míru zadavatel – Muzeum Brněnska, příspěvková organizace se na spol. CEJIZA, s.r.o. obrátil se žádostí o spolupráci při přípravě a administraci zadávacího řízení na veřejnou zakázku ... pokračování

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163