CEJIZA, s.r.o. /Jaselská 205

/25, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

CENTRÁLNÍ JIHOMORAVSKÝ ZADAVATEL ... pro Vás s Vámi ...

 

 

Nová kotelna pro Památník Mohyla míru

 

Po poslední úspěšné spolupráci s Muzeem Brněnska, příspěvkovou organizací, jejímž cílem byla pomoc s přípravou, administrací a realizací zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Památník Mohyla míru – rekonstrukce návštěvnické infrastruktury“ (o tomto zadávacím řízení jsme Vás také informovali v jednom z našich předchozích článků), byla CEJIZA znovu zadavatelem oslovena s žádostí o pomoc při administraci dalšího řízení.

I tentokrát byly předmětem plnění veřejné zakázky stavební práce, konkrétně rekonstrukce kotelny. Účelem této rekonstrukce byla modernizace zdroje tepla v objektu muzea Památníku. Vzhledem k tomu, že na Památníku ještě stále probíhají práce související právě s rekonstrukcí návštěvnické infrastruktury, byla součástí požadavků zadavatele na rekonstrukci kotelny i koordinace stavebních prací na kotelně s činnostmi probíhajícími na rekonstrukci celkové stavby. Výběrové řízení bylo úspěšně ukončeno uzavřením smlouvy a tato dominanta chráněné památkové zóny Slavkovské bojiště se tedy může těšit na nový a energeticky úspornější zdroj tepla, který bude sloužit všem návštěvníkům Památníku.

 

 

AKTUALITY
archiv aktualit

 

CEJIZA se stala členem Unie komunitní energetiky!  Společnost CEJIZA s hrdostí oznamuje, že se stala členem Unie komunitní energetiky (UKEN). ... pokračování

CEJIZA se účastnila setkání energetických agentur a krajů Společnost Cejiza se účastnila na významném setkání, které spojilo zástupce jednotlivých krajů a energetických agentur pod názvem Energetická platforma krajů ČR (EPK ČR). ... pokračování

Společnost CEJIZA dosáhla významného úspěchu v oblasti energetického managementu, a to díky úspěšné implementaci softwaru EMA+ od společnosti TescoSW ... pokračování

CEJIZA se stala hrdým členem Solární asociace. Solární asociace sdružuje více než 600 institucí, firem a jednotlivců angažovaných ve fotovoltaice a je tak v této oblasti největší profesní organizací ... pokračování

Nová kotelna pro Památník Mohyla míru. Po poslední úspěšné spolupráci s Muzeem Brněnska, příspěvkovou organizací, byla CEJIZA znovu zadavatelem oslovena s žádostí o pomoc při administraci dalšího řízení. ... pokračování

Obliba dynamických nákupních systémů stoupá.  Dynamické nákupní systémy, tedy zkráceně „DNS“ představují nejflexibilnější zadávací postup, který zadavatelům umožňuje nákup obecně běžně dostupného a často potřebného sortimentu ... pokračování

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163