CEJIZA, s.r.o. /Jaselská 205

/25, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

CENTRÁLNÍ JIHOMORAVSKÝ ZADAVATEL ... pro Vás s Vámi ...

 

 

ENERGIE U KULATĚHO STOLU - 9.11. 2023

 

Krajská společnost CEJIZA, s.r.o. uspořádala dne 9. 11. 2023 již druhé mezikrajské pracovní setkání s názvem „Energie u kulatého stolu“. Akce se konala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha.

Cílem setkání bylo aktivně podpořit výměnu zkušeností v oblasti energetiky, přispět k dalšímu rozvoji odborné komunikace mezi jednotlivými kraji a tím posílit spolupráci v této oblasti.

Zvolená témata jednotlivých prezentací vzbudila velký zájem. Setkání se zúčastnili zástupci všech krajů, a to včetně vedoucích představitelů některých krajů, vedoucích zaměstnanců krajských úřadů i dalších odborníků v energetice.

Úvodní příspěvek, týkající se „Pohledu na aktuální energetickou situaci v ČR a v EU“ přednesl Ing. Jiří Gavor, CSc., jednatel společnosti ENA s.r.o. a výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií. Jeho prezentace byla zaměřena převážně na aktuální vlivy na energetický trh v ČR a EU.

Ing. František Dědič, vedoucí odboru hospodářské a majetkové správy Jihočeského kraje, představil proces pořízení energií v Jihočeském kraji formou kombinovaného nákupu energií na burze PXE.  

Dopolední blok uzavřel p. Tomáš Jílek, předseda představenstva Technologie hlavního města Prahy, a.s., prezentací na téma „Nákup elektrické energie – problém nebo příležitost?“. Společnost Technologie hlavního města Prahy je licencovaným obchodníkem s energiemi a pořizuje podstatnou část elektrické energie prostřednictvím dlouhodobých kontraktů mimo burzovní prostředí, pouze menší část spotřeby nakupuje na krátkodobých trzích (měsíční, vnitrodenní trh). V rámci subjektů veřejné správy, a to i mezi kraji, se jedná se o unikátní přístup.

V odpoledním bloku Ing. Bořek Dvořáček, referent pro energetiku Královéhradeckého kraje seznámil účastníky  s digitalizací procesu sběru a správy dat.

Následoval příspěvek „Nová státní energetická koncepce“, představený Ing. Tomášem Voříškem, technickým ředitelem společnosti SEVEN Energy, s.r.o. Nová Státní energetická koncepce přinese zásadní změny, které mohou mít významné dopady na obce a kraje. Očekává se, že povede k modernizaci a udržitelnějšímu energetickému systému v České republice, s důrazem na obnovitelné zdroje a energetickou účinnost.

Další přednášející, Mgr. David Matuška z Energetického centra Ústeckého kraje, informoval o vzniku Energetické platformy krajů ČR. Vzájemná spolupráce mezi jednotlivými nositeli krajských energetik se bude týkat např. posilování energetická soběstačnosti a bezpečnosti krajů, snižování energetické náročnosti municipalit, komunální a komunitní energetiky, udržitelného rozvoje obnovitelných zdrojů energie apod.

Odpolední blok zakončila Ing. Miroslava Knotková, ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s., s tématem "Řízení energetické přeměny na úrovni kraje", jehož cílem je získat maximální informace o pilotních projektech zaměřených na energetickou přeměnu.

Jak je zřejmé z výše uvedené, v rámci setkání u kulatého stolu zazněly příspěvky zaměřené na různorodá témata v oblasti energetiky. To přirozeně otevřelo prostor k neformální diskuzi, k výměně názorů i zkušeností. V závěrečné diskuzi se pak řada účastníků vyslovila pro intenzivnější mezikrajskou spolupráci, mj. v rámci Energetické platformy krajů ČR.

Akce se uskutečnila v prostorách Moravian Science Centre Brno VIDA! což přineslo diskuzím o energetice nový a inspirující rozměr.

Brno 14. 11. 2023

 

AKTUALITY
archiv aktualit

 

Krajská společnost CEJIZA, s.r.o. uspořádala dne 9. 11. 2023 již druhé mezikrajské pracovní setkání s názvem „Energie u kulatého stolu“. Akce se konala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha. ... pokračování

V roce 2021 společnost CEJIZA s.r.o. zavedla „Dynamický nákupní systém na dodávky ICT vybavení 2021-2023“ s předpokládanou hodnotou 30 mil.  Kč bez DPH, která byla v průběhu trvání DNS navýšena na celkových 55 mil. Kč bez DPH. ... pokračování

Dne 29. 6. 2023 Nemocnice Letovice, příspěvková organizace za účasti hejtmana Jihomoravského kraje slavnostně otevřela nově zrekonstruované prostory budovy. O slavnostním otevření opravených oddělení informoval i web Jihomoravského kraje      ... pokračování

NAKONEC JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ…
Po několikaměsíčním čekání, které bylo spojeno s mnoha neúspěšnými aukcemi, do kterých se nepřihlásil žádný z dodavatelů, se nám podařilo realizovat centralizovaná zadávací řízení na dodávky elektřiny i zemního plynu na rok 2023 ... pokračování

Společnost CEJIZA, s.r.o. byla oslovena zadavatelem – Střední škola technická a gastronomická Blansko o spolupráci spočívající v přípravě a administrací veřejné zakázky „Víceúčelové venkovní hřiště – výstavba“ ... pokračování

Rekonstrukce památník Mohyla míru zadavatel – Muzeum Brněnska, příspěvková organizace se na spol. CEJIZA, s.r.o. obrátil se žádostí o spolupráci při přípravě a administraci zadávacího řízení na veřejnou zakázku ... pokračování

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163