CEJIZA, s.r.o. /Jaselská 205

/25, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

CENTRÁLNÍ JIHOMORAVSKÝ ZADAVATEL ... pro Vás s Vámi ...

 

 

V Dynamickém nákupním systému na dodávky ICT vybavení bylo realizováno 167 řízení

 

V roce 2021 společnost CEJIZA s.r.o. zavedla „Dynamický nákupní systém na dodávky ICT vybavení 2021-2023“ s předpokládanou hodnotou 30 mil.  Kč bez DPH, která byla v průběhu trvání DNS navýšena na celkových 55 mil. Kč bez DPH.

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS byl nejčastěji nákup notebooků, stolních počítačů, monitorů, tiskáren či dataprojektorů, ale také například serverů.

V rámci předmětného DNS CEJIZA v období od června 2021 do června 2023 realizovala celkem 167 řízení k zadání jednotlivých veřejných zakázek. Z tohoto počtu bylo 140 řízení úspěšně ukončeno uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem; 27 řízení bylo zrušeno. Celková hodnota veřejných zakázek zadaných v DNS činila téměř 38 mil. Kč bez DPH.

V červenci 2023 zavedla CEJIZA další, v pořadí již čtvrtý dynamický nákupní systém na ICT vybavení, a to na dobu 3 let. Na základě předběžných požadavků pověřujících zadavatelé i na základě zkušeností z předchozích let byla předpokládaná hodnota stanovena na 80 mil. Kč bez DPH.

AKTUALITY
archiv aktualit

 

CEJIZA se stala členem Unie komunitní energetiky!  Společnost CEJIZA s hrdostí oznamuje, že se stala členem Unie komunitní energetiky (UKEN). ... pokračování

CEJIZA se účastnila setkání energetických agentur a krajů Společnost Cejiza se účastnila na významném setkání, které spojilo zástupce jednotlivých krajů a energetických agentur pod názvem Energetická platforma krajů ČR (EPK ČR). ... pokračování

Společnost CEJIZA dosáhla významného úspěchu v oblasti energetického managementu, a to díky úspěšné implementaci softwaru EMA+ od společnosti TescoSW ... pokračování

CEJIZA se stala hrdým členem Solární asociace. Solární asociace sdružuje více než 600 institucí, firem a jednotlivců angažovaných ve fotovoltaice a je tak v této oblasti největší profesní organizací ... pokračování

Nová kotelna pro Památník Mohyla míru. Po poslední úspěšné spolupráci s Muzeem Brněnska, příspěvkovou organizací, byla CEJIZA znovu zadavatelem oslovena s žádostí o pomoc při administraci dalšího řízení. ... pokračování

Obliba dynamických nákupních systémů stoupá.  Dynamické nákupní systémy, tedy zkráceně „DNS“ představují nejflexibilnější zadávací postup, který zadavatelům umožňuje nákup obecně běžně dostupného a často potřebného sortimentu ... pokračování

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163