CEJIZA, s.r.o. /Jaselská 205

/25, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz

CENTRÁLNÍ JIHOMORAVSKÝ ZADAVATEL ... pro Vás s Vámi ...

 

 

Rekonstrukce lůžkového odd. B i odd. C následné péče

 

Dne 29. 6. 2023 Nemocnice Letovice, příspěvková organizace za účasti hejtmana Jihomoravského kraje slavnostně otevřela nově zrekonstruované prostory budovy. O slavnostním otevření opravených oddělení informoval i web Jihomoravského kraje na adrese https://www.jmk.cz/content/28509. Administraci řízení k zadání veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce lůžkového odd. B i odd. C následné péče“ v podlimitním režimu provedla společnost CEJIZA, s.r.o. poté, co ji oslovil zadavatel – Nemocnice Letovice, příspěvková organizace se žádostí o spolupráci. Účelem rekonstrukce bylo zejména zlepšení komfortu pro pacienty i pro personál nemocnice.

Zadávací řízení bylo zahájeno v červenci 2022, ve kterém zadavatel obdržel jedinou nabídku stavební společnosti z Letovic. Po provedeném posouzení nabídky a konstatování, že účastník zadávacího řízení splnil všechny podmínky účasti, zadavatel s vybraným dodavatelem uzavřel smlouvu a byly zahájeny stavební práce. Uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem a zdárnému ukončení stavebních prací v nemalé míře přispěla i velmi dobrá spolupráce se zadavatelem, který se aktivně podílel jak na přípravě zadávacích podmínek, tak i na celém průběhu zadávacího řízení.

AKTUALITY
archiv aktualit

 

CEJIZA se stala členem Unie komunitní energetiky!  Společnost CEJIZA s hrdostí oznamuje, že se stala členem Unie komunitní energetiky (UKEN). ... pokračování

CEJIZA se účastnila setkání energetických agentur a krajů Společnost Cejiza se účastnila na významném setkání, které spojilo zástupce jednotlivých krajů a energetických agentur pod názvem Energetická platforma krajů ČR (EPK ČR). ... pokračování

Společnost CEJIZA dosáhla významného úspěchu v oblasti energetického managementu, a to díky úspěšné implementaci softwaru EMA+ od společnosti TescoSW ... pokračování

CEJIZA se stala hrdým členem Solární asociace. Solární asociace sdružuje více než 600 institucí, firem a jednotlivců angažovaných ve fotovoltaice a je tak v této oblasti největší profesní organizací ... pokračování

Nová kotelna pro Památník Mohyla míru. Po poslední úspěšné spolupráci s Muzeem Brněnska, příspěvkovou organizací, byla CEJIZA znovu zadavatelem oslovena s žádostí o pomoc při administraci dalšího řízení. ... pokračování

Obliba dynamických nákupních systémů stoupá.  Dynamické nákupní systémy, tedy zkráceně „DNS“ představují nejflexibilnější zadávací postup, který zadavatelům umožňuje nákup obecně běžně dostupného a často potřebného sortimentu ... pokračování

 

sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno / tel.: 530 506 206 / e-mail: info@cejiza.cz / datová schránka: i3pi4ha

adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno / IČO: 28353242 / DIČ: CZ28353242 / zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163